Koirakoulu.net

Koirakoulu.net'in kouluttajat

Pääkouluttajamme omaa 35 vuoden koirakokemuksen, on kouluttanut yli 8000 koirakkoa, toiminut koirien koulutusohjaajana 25 vuotta, kasvattanut itse yli 100 pentua (Kennelliiton palkitsema kasvattaja), sekä omistanut itse yli 30 koiraa, jotka edustivat kymmeniä eri rotuja eri roturyhmistä - ja myös useita rescue-koiria! Tämän kokemuksen avulla löydetään jokaiselle koiralle se sopivin koulutustekniikka lukuisista tarjolla olevista tavoista!

Koirakoulu.net edellyttää kouluttajiltaan laajaa osaamista ja kattavaa kokemusta, sillä kouluttajan vaativaan työhön liittyy myös suuri vastuu koiranomistajaa ja etenkin koiraa kohtaan. Koirakoulu.net'in kouluttajille asetettavat vähittäisvaatimukset:

  • vähintään 20-30 vuoden kokemus koirien omistamisesta ja kouluttamisesta niiden elinkaaren kaikissa eri vaiheissa
  • kokemusta vähintään viiden eri roturyhmän rodun omistamisesta ja kouluttamisesta arkitottelevaisuuteen ja eri harrastuslajeihin
  • vähintään 20 vuoden kokemus koirien kanssa harrastamisesta
  • vähintään 15-20 vuoden kokemus koulutusohjaajana toimimisesta
  • titteleitä ja meriittejä vähintään neljästä eri koiraharrastuslajista
  • omakohtaista kokemusta ongelma-, rescue- ja kodinvaihtajakoirien omistamisesta ja rehabilitoinnista
  • meritoituneita valmennettavia koirakoita vähintään neljässä eri harrastuslajissa
  • lisäksi mielellään vähintään 10 vuoden kokemus koirien jalostuksesta ja kasvattamisesta
  • Yksi tai useampia suoritettua koirankouluttaja- ja koulutusohjaaja-kursseja ja koulutuksia

Näillä kriteereillä varmistetaan, että Koirakoulu.net'in kouluttajilla on riittävä kokemusperäinen osaamistaso perinnölliseltä koulutettavuudeltaan erityyppisten rotujen ja erilaisen taustan omaavien koirien onnistuneeseen kouluttamiseen

Osa roturyhmistä ovat eriytyneet toisistaan jo tuhansia vuosia sitten, ja näin ollen niiden synnynnäisessä koulutettavuudessa ja viettiominaisuuksissa on hyvin suuria eroja. Jokainen koiranomistaja tietää, että esimerkiksi vinttikoira on erilainen koulutettava kuin palveluskoira, metsästyskoira erilainen kuin laumanvartija, ja paimenkoira erilainen kuin terrieri. Näiden yksilöllisten rotuominaisuuksien huomioiminen ja hyödyntäminen koulutuksessa vaatii kouluttajalta laajaa rotutuntemusta ja monipuolista, omakohtaista rotukokemusta.

Rodun / rotujen lisäksi koiran ikävaihe ja historia vaikuttavat suuresti koiran koulutuksessa. Pentu on erilainen oppija kuin murrosikäinen, aikuinen tai veteraani-ikään varttunut koira. Siinä missä lahjakkaan, synnynnäisesti helppokoulutteisen ja hyvin sosiaalistetun pikkupennun koulutus arki- ja kilpailutarkoitukseen on usein helppoa ja onnistuu melkein minkälaisella menetelmällä ja koulutuskokemuksella tahansa, vaatii vastaavasti perusominaisuuksiltaan vaikeakoulutteisen tai esimerkiksi kovia kokeneen rescue- ja kodinvaihtajakoiran onnistunut uudelleenkoulutus huomattavasti kehittyneempää koiranlukutaitoa ja koulutusosaamista. Tätä vastuullista tehtävää haluamme Koirakoulu.net'issä antaa vain riittävän kokeneiden ihmisten käsiin.

Harrastuslajien kouluttajilla pitää olla laaja omakohtainen kokemus kyseisestä lajista, jotta kurssilaiset saavat jo alkeistasosta alkaen oikeanlaiset ohjeet lajin aloittamiseen. Useisiin lajeihin perehtynyt kouluttaja pystyy parhaiten auttamaan koiranomistajaa juuri omalle koiralle parhaiten sopivan harrastuksen valinnassa. Tällöin on tärkeää, että kouluttaja itse ei keskity puolueellisesti vain oman suosikkiharrastuksensa lobbaamiseen, vaan huomioi kyseisen koirayksilön taidot ja tarpeet lajinvalinnassa. Kouluttajalle omaa menestystä tärkeämpää on valmentamisen taito - siksi koulutettavien tyytyväisyys, edistyminen ja saavutukset ovat kouluttajalle omia saavutuksia tärkeämpi meriitti.

Pitkä kasvatus- ja jalostustyö varmistaa, että kouluttajalla on vankka kokemus koiran koko elinkaaresta, ja ymmärtää käytännön tasolla koiran synnynnäisten ja varhaispentuvaiheessa omaksuttujen ominaisuuksien vaikutuksen koulutusohjelmaan.

Kurssit ja koulutukset antavat lisää ymmärrystä koirankoulutuksen taustoille. Jokaisella kouluttajalla täytyy olla laaja perustietämys etologian saralla. Koirankoulutusta ei kuitenkaan opi kirjoista, vaan todellinen tietämys syntyy käytännön kokemuksen kautta, siksi annamme kokemukselle ja tiedolle laajemman painoarvon.

Apukouluttajien kohdalla Koirakoulu.net voi hieman tinkiä yllämainituista kriteereistä sillä edellytyksellä, että he kilpailevat kouluttamassaan lajissa SM- tai MM-tasolla, ja näin osoittavat poikkeuksellisen pätevyytensä toimia pääkouluttajiemme apulaisina. Pyrimme ylläpitämään ja päivittämään kunkin kurssin kouluttajan esittelyn sivustolle Koirakoulu.net.

Koirankouluttajan vaativasta ja vastuullisesta työstä kiinnostuneet, yllämainituista kriteereistä suurimman osan täyttävät voivat halutessaan tiedustella ja lähettää vapaamuotoisen hakemuksensa Koirakoulu.net'in kouluttajakoulutukseen ja apukouluttajan tehtäviin.

Koirakoulu.net'in vastaavana pääkouluttajana toimii Johanna Tammiala. Apukouluttajiimme lukeutuu mm: palkittu kasvattaja ja kokenut rescue-koirien rehabilitoija, koirakuiskaajaksikin kutsuttu Tarja Tammiala, sekä useita oman lajinsa maajoukkuetasolla tai ylimmässä luokassa kilpailevia satunnaisia tai säännšllisempiä apukouluttajia.

Koirakoulu.net on myös kouluttanut useita koulutusohjaajia, jotka toimivat nyt itsenäisesti eri puolilla maata kouluttajina